Svetosavska 19

Kikinda

 


 

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА

"СЛОБОДАН МАЛБАШКИ" КИКИНДА

ДОБРОДОШЛИ!

Finansijski plan 2024.

GFI 2023.

Plan upravljanja rizicima rodne ravnopravnosti

POSLOVNIK O RADU NASTAVNICKOG VECA

POSLOVNIK O RADU SKOLSKOG ODBORA

POSLOVNIK O RADU UCENICKOG PARLAMENTA

PRAVILNIK O ISPITIMA U MS

PRAVILNIK O PRAVIMA OBAVEZAMA I ODGOVORNOSTI UCENIKA

PRAVILNIK O ZASTITI I BEZBEDNOSTI UCENIKA U SKOLI I AKTIVNOSTIMA

PLAN RADA 2023-2024

Godišnji izvestaj 2022-2023

Izvestaj Direktora

Sistematizacija

Skolski program

Aneks skolskog programa

PFI3-2023-01642-1_O5

Rebalans

BILANS PRIHODA I RASHODA-2019.god.

FINANSIJSKI PLAN 2023

BUDZET

POSLOVNIK O RADU NASTAVNIČKOG VEĆA

POSLOVNIK O RADU SAVETA RODITELJA

STATUT

ПРАВИЛНИК O PRAVIMA,OBAVEZAMA I ODGOVORNOSTI UCENIKA

Правилник о заштити и безбедности ученика у школи и активностима

SISTEMATIZACIJA 2023.GODINA

Pravilnik o vanrednim ucenicima

PRAVILNIK O RADU - 2023.

PRAVILNIK O ISPITIMA U MŠ

Pravila ponasanja ucenika

POSLOVNIK O RADU UČENIČKOG PARLAMENTA

POSLOVNIK O RADU ŠKOLSKOG ODBORA

Zastita i bezbednost ucenika

Razvojni plan

Informator o radu

Finansijski plan za 2022.godinu

Godišnji finansijski izveštaj za 2021. godinu

Izmena Plana nabavki koja se izuzima od primene za 2021.godinu

Plan nabavki za 2021.godinu koji se izuzima od primene postupka javne nabavke

Rebalans Finansijskog plana za 2021.godinu

GFI-2020-01642-1elektronski potpisan-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONCERT POVODOM 8. MARTA

ISKAZIVANJE INTERESOVANJA ZA VAKCINACIJU PROTIV COVID-19

 

Подршка компаније НИС реализацији пројекта Увођење система техничке заштите у основним и средњим школама у Кикинди

 

Пројекат Увођење система техничке заштите у основним и средњим школама у Кикинди подржан је на конкурсу „Заједници заједно“ који је компанија НИС реализовала 2020. године.

Фокус конкурса био је на образовању, односно дигитализацији наставног процеса и унапређењу безбедоносно – информационих система у образовним установама.

Пројекат обухвата увођење система видео надзора у кикиндским школама. Циљ пројекта је постизање веће безбедности и дисциплине ученика и професора, смањење броја нежељених догађаја, као и ефикаснија контрола и бољи увид у сва збивања у школама.

Пројектом је обухваћено једанаест школа у Кикинди, седам основних и четири средње школе. Наша школа једна од учесница у пројекту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............. .....................
.............. .....................
 

Copyright 2010  © "Slobodan Malbaški" Kikinda